Úspěšné projekty

Kompostování v obcích východní Moravy II

Předmětem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.

Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoje česko-slovenského příhraničí

Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti implementace konceptu „smart city“ do běžného fungování obcí a měst na území Zlínského a Trenčianského kraje. Na realizaci se podílí SMOVM a Trenčianská regionálná rozvojová agentúra.

Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy

Předmětem podpory je zpracování digitálních povodňových plánů pro Sdružení měst a obcí východní Moravy. Realizací projektu bude 12 001 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Digitální povodňové plány obcí Východní Moravy II

Předmětem podpory je úspěšná realizace projektu ve zpracování digitálních povodňových plánů pro obce Mořkov, Leskovec, Valašská Bystřice, Fryšták, Leskovec. Realizací projektu bude 8861 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 5 obcí bude chráněno digitálním povodňovým plánem.

Předcházení vzniku bioodpadu ve vybraných obcích Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Předmětem podpory je rozšíření systému pro předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu, a to prostřednictvím pořízení domácích kompostérů pro občany. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadu o cca 379,32 t/rok.

Vzděláváním k profesionalizaci veřejné správy v regionu východní Moravy

Projekt reaguje na vzdělávací problémy a potřeby zastupitelů obcí a zaměstnanců obecních úřadů, které jsou uváděny koncepčními dokumenty a byly současně identifikovány obcemi regionu východní Moravy.

Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy

Projekt je zaměřen na využití moderního přístupu Smart Governance a konceptu Smart City pro rozvoj měst a obcí na území východní Moravy.

EU
Bilé Karpaty
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY